"Shattered Mirror", M. Tutka-Gwóźdź Powiększ do pełnego rozmiaru

"Shattered Mirror", M. Tutka-Gwóźdź

"Shattered Mirror: the Problem of Identity in the Pos-Yugoslav Documentary", książka Magdaleny Tutki-Gwóźdź [publikacja w j. ang.]

Więcej szczegółów

5 dostępnych

40,00 zł

Opis w języku angielskim

The publication brings forth a multi-aspectual analysis of over 150 Post-Yugoslav documentaries from the period 1999-2009 set in the context of the specific phenomena that imbued the culture of the region after 1991. It also explores  the  various identity dimensions recognised currently worldwide. The findings explicitly reveal that the filmmakers not only extensively depict the transformations which are continuously enthusing and galvanising the identity discourse, but they also provide a critical evaluation of the hitherto "binding" identity models. Moreover, they actively attempt to "design" its new formulas. As a result of the involvement of the film authors in the process of ipseity reinterpretation and the diversity of directing strategies, the realm of their creative activities can be described using a metaphor of a “shattered mirror”. That particular looking glass not only reflects the image before it, but also, due to the fragmentation of the overview perspective and its fissure into a multiplicity of equal points of view, it modifies the image, making it more profound, more intricate and more relative.

Magdalena Tutka-Gwóźdź was born in 1980 in Świdnik (Poland) and she spent her early formative years in Zamość (Poland). She graduated from the Krakow Academy of Music and the Krakow Jagiellonian University (Poland), where she defended her PhD thesis in the area of Film Studies. In the years 2011 - 2013, she lectured at the Department of Media and Communication at the University of Oslo. Her research interests revolve around the identity dilemmas in the context of media, intercultural and interdisciplinary threshold phenomena, the documentary film, as well as film sound. She writes poems, essays and song lyrics, occasionally also composing music.

Opis w języku polskim

Monografia "Shattered Mirror - the Problem of Identity in the Post-Yugoslav Documentary" zawiera wieloaspektową analizę ponad 150 dokumentów z obszaru byłej Jugosławii umieszczoną w kontekście specyficznych fenomenów kulturowych, jakie „nasyciły” tamtejszą kulturę w latach dziewięćdziesiątych. Kluczem dla interpretacji filmów są różne wymiary tożsamości, jak tożsamość indywidualna, zbiorowa, etniczna, religijna, seksualna, a także lokalna, mobilna, narracyjna, tożsamość w kryzysie oraz tożsamość pogranicza. Rezultaty badań wskazują na to, iż dokumentaliści nie tylko ukazują przemiany, jakie nieustannie zachodzą w tożsamościowym dyskursie na terenie byłej Jugosławii, ale także dokonują krytyki i reinterpretacji dotychczas "obowiązujących" modeli tożsamości. Co więcej, starają się oni "projektować" nowe jej formuły. Ich bogatą i różnorodną aktywność na tym polu można opisać za pomocą metafory "rozbitego lustra", które nie tylko odbija tworzony poza filmem obraz, ale także, w efekcie fragmentaryzacji perspektywy oglądu na wiele równoprawnych punktów widzenia, modyfikuje go, czyni ten obraz głębszym, bardziej złożonym, relatywnym.