Zaznacz stronę

Nota prawna

Administratorem niniejszego Serwisu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” z siedzibą w Krakowie. Wszelkie prawa — w tym autorskie prawa majątkowe — do materiałów publikowanych w Serwisie przysługują Stowarzyszeniu Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania tych materiałów dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Wszelkie umieszczone w Sklepie nazwy handlowe stanowią prawem chronione marki handlowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, przekazane przez Użytkownika nie będą traktowane jako poufne. Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu. Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w Sklepie bez jego zgody lub które nie są przez nie opracowane. Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w Sklepie, (o ile nie zawierają takiej informacji) nie zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” i w związku z tym nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Żadne z treści oraz zdjęć w Sklepie nie mogą być wykorzystywane komercyjnie bez zgody Stowarzyszenia.