Zaznacz stronę

RODO

Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany” jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach wynikających z realizacji zadania publicznego oraz w związku z podjęciem przez Państwa dobrowolnego kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów wspierających administratora np. kancelarii prawnej oraz w uzasadnionych przypadkach organom władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów poza EOG, które przystąpiły do porozumienia „tarcza prywatności” m.in. Google, Facebook, Instagram. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jak również przez okres wynikający z obowiązków administratora w zakresie przepisów prawa. W przypadku Państwa danych osobowych przetwarzanych tyko na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą profilowane. Nasze dane kontaktowe w celu składania ewentualnych wniosków i realizacji uprawnień to: Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej „Ekrany”, ul. Łojasiewicza 4/pok. 3.222, 30-348 Kraków.